onderhoud cv ketel huurder of verhuurder

Onderhoud Cv Ketel Huurder Of Verhuurder

  • by

Hij moet er immers voor zorgen dat de woning die hij huurt in goede staat blijft. Ook daarvan geeft de wet geen details maar er bestaan wel indicatieve lijsten van welke herstellings en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn.

Onderhoud Cv Ketel Kosten Werkzaamheden 2020 Verbouwkosten

Het controleren repareren en vervangen van een cv ketel.

Onderhoud cv ketel huurder of verhuurder. Mazoutketel onderhoud huurwoning huurappartement. Veel huurders en verhuurders zijn niet op de hoogte van deze wijziging in de regelgeving met als gevolg dat veel huurders nog steeds betalen voor het onderhoud van de ketel via de servicekosten. Het repareren en vervangen van uw schoorsteen.

Het onderhoud dient jaarlijks te gebeuren. Sinds 1 januari 2013 zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van een cv ketel die u privé in uw woning heeft en die van de verhuurder is voor rekening van de verhuurder. Concreet moet het onderhoud van de verwarmingsketel in orde zijn vóór het eerste gebruik door de huurder.

Behalve als het anders in je huurovereenkomst staat. Cv onderhoud mag niet in de servicekosten aan de huurder worden doorberekend. Uw verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud en grote reparaties.

De huurder moet de verwarmingsketel zelfs verplicht laten onderhouden. Dit was al het geval voor collectieve cv installaties en sinds 2013 geldt dit ook voor individuele cv ketels. Het repareren en vervangen van ventilatiekanalen.

De verhuurder moet de kosten hiervan betalen. Het onderhoud is een verplichting voor de persoon die huurder is op het moment dat het onderhoud moet gebeuren. Het onderhoud van een cv ketel is niet voor de huurder maar voor de verhuurder.

De kosten voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de centrale verwarming komen voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden van groot onderhoud zijn. In dat geval zal de huurder dat wel moeten nakomen.

Toch zijn er wat de verwarming betreft ook enkele verduidelijkingen nodig over de verplichtingen van de huurder en de eigenaar zowel voor het onderhoud als voor de herstellingen. Als na de keuring blijkt dat het toestel niet functioneert volgens de normen dan moet de verhuurder voor een aanpassing zorgen en daarna een bewijs van herkeuring van het nieuwe of aangepaste toestel voorleggen. In het huurcontract kan wel bepaald zijn dat de huurder de cv ketel moet laten onderhouden bij ingang en of beëindiging van het contract.

Wordt er in de woning met een mazoutketel of mazoutbrander gebruikt dan staat ook hier de huurder in voor het onderhoud van de cv mazoutketel. Als het pand gestoffeerd wordt verhuurd dan is de huur inclusief zaken als vloerbedekking en raamstoffering. Na het onderhoud ontvangt de huurder van de woning een verbrandingsattest en een reinigingsattest dat hij dient te overhandigen aan de verhuurder van de woning of appartement.

Onderhoud cv ketel huurder of verhuurder het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting zowel voor particulieren als bedrijven. Degene die de verwarming gebruikt is verantwoordelijk voor het regelmatig onderhoud en de keuring. Als er grote kosten aan zijn reparatie door sleet zijn ze ten laste van de verhuurder.

Daarnaast moet de huurder instaan voor kleine herstellingen en onderhoud.

Read More »Onderhoud Cv Ketel Huurder Of Verhuurder